IV MISTRZOSTWA POLE DANCE

14 / 12 / 2019

logo lejdis studio mistrzostwa pole dance

REGULAMIN MISTRZOSTW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

WARSZTATY Z GWIAZDĄ

MISTRZOSTWA LEJDIS STUDIO czerwiec 2019

REGULAMIN IV MISTRZOSTW POLE DANCE O PUCHAR LEJDIS STUDIO 2019

1. Organizator

Organizatorem IV Mistrzostw Pole Dance o Puchar Lejdis Studio 2019 (zwane dalej również zawodami) jest Lejdis Studio, szkoła tańca i fitnessu w Łodzi.

2.Termin i miejsce

Mistrzostwa odbędą się 14 grudnia 2019 w Lejdis Studio Open Space przy ul. Jaracza 40 w Łodzi.

3. Cel

Celem Mistrzostw jest zaprezentowanie wyjątkowego pokazu pole dance. Ważne w ocenie występu będą nietuzinkowy pomysł oraz wykonanie.

Zawody skierowane są do osób trenujących pole dance oraz exotic dance amatorsko, nie będących instruktorami.

4. Kategorie Mistrzostw:

POLE DANCE SOLO

Kategoria przeznaczona dla pojedynczo występujących wykonawców, którzy chcą pokazać swoje umiejętności tańcząc solo. Czas pokazu: minimalnie – 2 minuty, maksymalnie – 4 minuty;

POLE DANCE DUETY

Kategoria przeznaczona dla duetów, czyli dwóch osób tworzących spójny, wspólny układ taneczny. Czas pokazu: minimalnie – 2 minuty, maksymalnie – 4 minuty;

EXOTIC DANCE

 Kategoria przeznaczona dla kobiet, które prezentują układ solo w butach na wysokim obcasie/szklankach. Czas pokazu: minimalnie – 2 minuty, maksymalnie – 4 minuty.

5. Zgłoszenia

Koszt zgłoszenia na zawody wynosi 29 zł dla kategorii pole dance solo i exotic dance lub 39 zł dla duetów.

Po zakwalifikowaniu się do mistrzostw należy dopłacić 50 zł dla kategorii pole dance solo i exotic dance lub 80 zł dla duetów.

Dane do przelewu:

Art Dance Media

Nr konta: 45 1140 2004 0000 3902 7485 7827

Cały dochód z wpłat zostanie przeznaczona na nagrody pieniężne dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii.

Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić i wysłać formularz poprzez zakładkę FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub przesłać zgłoszenie (imię, nazwisko, mail, numer telefonu, kategorię) oraz potwierdzenie wpłaty na adres [email protected] wraz z linkiem z załączonym video zgłoszeniowym, w którym osoba zgłaszająca się prezentuje swoje umiejętności. Video nie musi przedstawiać układu zaplanowanego na występ podczas zawodów. Video musi być nagrane jednym ciągiem, bez cięć i sklejeń konkretnych kawałków. Czas video: minimum 1 minuta.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 20.11.2019. O zakwalifikowaniu zgłaszającego na Mistrzostwa poinformujemy tą samą drogą e-mailową do dnia 22.11.2019.

W zawodach mogą występować osoby niepełnoletnie. Taka osoba, po przesłaniu video i zakwalifikowaniu się do zawodów, musi okazać organizatorom wypełniony formularz zgłoszeniowy, podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego. Niespełnienie tej formalności dyskwalifikuje zgłoszenie.

W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach, opłaty zgłoszeniowe oraz opłaty po zakwalifikowaniu się, nie podlegają zwrotowi.

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

6. Nagrody

Pierwsze trzy miejsca każdej z kategorii otrzymają nagrody pieniężne, puchary oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów i partnerów.

Cały dochód z opłat zgłoszeniowych zostanie przeznaczony na nagrody, w tym nagrody pieniężne.

7. Miejsce występu

Uczestnicy będą występowali na sali w Lejdis Studio Open Space. Na sali będą mięli możliwość korzystania z 2 rur (jednej statycznej i jednej obrotowej) o średnicy 45 mm, oddalonych od siebie o 2 m. Każda z rur jest długa na wysokość 360 cm. Z perspektywy zawodnika po lewej stronie znajdować się będzie rura obrotowa.

8. Zawodnicy

Zakwalifikowani do zawodów uczestnicy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go drogą mailową na adres  [email protected] wraz z potwierdzeniem wpłaty 50 zł (kategorie solo) lub 80 zł (duety).

W wypadku osób niepełnoletnich – formularz musi podpisać rodzic / opiekun prawny.

W dniu Mistrzostw zabronione jest picie alkoholu, przyjmowanie substancji odurzających lub narkotyków.

Każdy zakwalifikowany zawodnik do 05.06.2019 ma obowiązek dostarczyć wybraną przez siebie muzykę w pliku mp3 na adres: [email protected]

9. Punktacja

Występy uczestników zostaną poddane ocenom jury pod dwoma równoważnymi aspektami (po 50% w punktacji):

POMYSŁ NA WYSTĘP

Strój, makijaż, niebanalność pokazu, pomysł na układ choreograficzny, wyraz artystyczny, spójność tańca z muzyką.

WYKONANIE TECHNICZNE

Prawidłowość wykonania konkretnych elementów choreografii, czystość wejść i zejść z pozycji, dynamiczność i siła, stopień trudności wykonania występu, rozciągnięcie ciała, linia ciała, zgranie muzyki z choreografią.

Uczestnicy mają prawo wglądu do kart punktacyjnych po ogłoszeniu wyników zawodów, nie we wcześniejszym czasie. Jury ma prawo przyznać punkty ujemne w wypadku, kiedy zawodnik ma niedopracowany strój i w czasie występu odsłoni on części intymne lub zawodnik ślizga się na rurze.

10. Ubiór

Kostium jest ważnym punktowanym elementem występu. Każdy zawodnik ma prawo przygotować strój, pasujący do charakteru występu.

Dozwolone obuwie w poszczególnych kategoriach:

POLE DANCE SOLO

Zawodnik może wystąpić bez obuwia, w obuwiu gimnastycznym bądź baletkach. Zakaz występowania w butach na wysokim obcasie lub „szklankach”;

POLE DANCE DUETY

Zawodnik może wystąpić bez obuwia, w obuwiu gimnastycznym bądź baletkach. Zakaz występowania w butach na obcasie lub „szklankach”;

EXOTIC DANCE

Zawodnik występuje w butach na wysokim obcasie lub „szklankach”.

Obuwie nie może zagrażać widowni / jury i pozostałym zawodnikom. Dozwolone akcesoria: zawodnik może wystąpić w rękawiczkach, ochraniaczach na kolana, kostki.

Rekwizyty wykorzystywane do pokazu muszą zostać wymienione oraz opisane w formularzu zgłoszeniowym.

Tatuaże i makijaż są dozwolone. Zdobienie ciała lub kostiumu nie może brudzić sceny oraz na niej pozostać, nie może brudzić również rur i pozostałych zawodników. W podawaniu rekwizytów oraz usuwaniu ich z sali może pomagać osoba trzecia.

11. Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika zawodów, w wypadku niestosowania się do regulaminu lub wytycznych organizatora.

12. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Dokonanie zgłoszenia i udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo, radiową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję dowolnych mediach.

13. Regulamin

Dokonanie zgłoszenia oraz udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu Mistrzostw Pole Dance o Puchar Lejdis Studio oraz regulaminu Lejdis Studio, dostępnego w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej szkoły: http://openspacelodz.lejdisstudio.com —> KLIKNIJ TU.

14. Pozostałe informacje

Więcej informacji udzielamy pod e-mailem: [email protected]